Skulpturer

Hensikt

I denne leken skal barna være kreative og forme ulike skulpturer. Leken utfordrer også sosiale ferdigheter, der de må samarbeide og bli enige om hvordan skulpturen skal se ut.

Forklaring

  1. Lag grupper på fire-fem barn. Flere grupper kan være med samtidig.
  2. Barna skal bruke sin kreativitet og forme ulike skulpturer. Alle barna må være med i skulpturen og hvert barn må «henge sammen» med minst ett annet barn. Pass på at alle barna får komme med ideer og er lyttende når de planlegger skulpturen.

Tips

  • Denne aktiviteten passer godt etter eller mellom mer intensive leker for å roe ned.

Variasjon

  • En variasjon kan være at barna også får beskjed om hva skulpturen skal ligne, men at de selv skal komme frem til hvordan de vil forme det de får beskjed om. Det kan f.eks. være en bestemt gjenstand eller det kan være noe valgfritt innenfor en kategori eller tema. Knytt gjerne skulpturene til tema som dere arbeider med, som f.eks. vinter.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet