Skyggeløp

Hensikt

I Skyggeløp skal barna arbeide i par, der det ene barnet skal utfordre det andre barnet i plutselige retningsforandringer, noe som krever koordinasjon og smidighet. I tillegg krever leken konsentrasjon.

Forklaring

  1. Det ene barnet står foran det andre, og det er det fremste barnet som leder leken.
  2. Det bakerste barnet skal nå løpe etter det fremste barnet som en skygge.
  3. Det fremste barnet legger inn plutselige retningsforandringer som barnet som skygger skal gjøre så fort som mulig.
  4. Etter en stund bytter barna roller.

Variasjon

  • Som en variasjon og progresjon kan en la det ene barnet løpe en kort løype med retningsforandringer som det lager selv, mens det andre barnet ser på. Etterpå skal det andre barnet løpe den samme løypen. Dette krever mye oppmerksomhet og minne for å huske hvordan løypen var. Etterpå bytter barna roller. Etter hvert kan barna lage løypene lengre.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet