Snipp og snapp

Hensikt

I Snipp og Snapp utfordrer barna reaksjonsevnen sin, da de skal fort skal ta inn et signal (Snipp eller Snapp), tolke dette og handle rett så fort som mulig. Dette krever at barna er konsentrerte og husker hva hvert signal betyr. Leken utfordrer også barna sin smidighet, akselerasjon og hurtighet ved at de enten skal fange eller unngå å bli fanget av parkameraten sin.

Forklaring

  1. Del barna i par.
  2. Hvert par stiller seg rygg mot rygg på hver sin side av en strek i midten av lekeområdet.
  3. Den voksne står på linjen med ansiktet mot barna.
  4. Den voksne gir barna som står på venstre side av linjen navnet «Snipp» og barna til høyre for linjen navnet «Snapp».
  5. Den voksne roper så enten «Snipp» eller «Snapp». Når den voksne roper «Snipp», skal alle «snippene» løpe så raskt som mulig over til en oppmerket linje på sin side av lekeområdet, mens «snappene» skal prøve å fange hver sin snipp før snippen når den oppmerkede linjen. Når den voksne roper «Snapp» er rollene motsatt.
  6. Alle går deretter tilbake til midten, og leken starter på nytt.
  7. Husk å variere på å rope «Snipp» eller «Snapp».

Tips

  • Det er alltid moro å plutselig rope «Snute» og se hva barna gjør da.

Variasjon

  • En kan variere denne leken ved å endre utgangsposisjonen til barna. I stedet for å stå rygg mot rygg kan de f.eks. sitte rygg mot rygg, ligge på magen ansikt til ansikt, ligge på ryggen med hodet mot hverandre.
  • En kan gjøre leken vanskeligere ved å legge inn andre signal, der f.eks. barna til venstre er dyr som lever i skogen, mens barna til høyre er dyr som bor på bondegården. Da kan du som voksen f.eks. rope «Gris», da må barna først finne ut hvor grisen bor, for så å reagere på om en skal løpe vekk eller fange parkameraten sin.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet