Sola skinner på…

Hensikt

I leken Sola skinner på… må barna lytte til en instruks og vurdere hvordan de skal handle. Leken stiller krav til konsentrasjon og språk.

Forklaring

  1. Barna sitter på hver sin stol i en ring, ett barn står i midten uten stol.
  2. Barnet i midten seier f.eks.; “sola skinner på de som har sorte klær på”.
  3. Alle barna med sorte klær må nå reise seg og finne seg en ny stol. Barnet i midten forter seg og tar en stol som er ledig.
  4. Det barnet som ikke finner seg en ny stol er nå i midten, og gir ny instruksjon.

Variasjon

  • Barnet i midten kan gi instruksjon om hva som helst, og du som voksen kan evt. bestemme hva de skal gi instruksjon om. Det kan f.eks. være farger på klær de har på seg, eller hva de liker å gjøre eller spise.

Utstyr

En stol til hvert barn (eller f.eks. sitteunderlag eller rockering)

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet