Sprø trafikklys

Hensikt

Leken utfordrer barna på å huske regler og starte og stoppe bevegelser på ulike signal (verbale og visuelle), samt å sortere ut hvilken informasjon som er viktig. Leken starter enkelt med at barna skal handle etter et signal, men blir vanskeligere ved at barna må handle på rett signal når de får to motstridende signal samtidig.

Forklaring

  1. Barna skal etterligne biler (ved å løpe) som kjører på veien og følger trafikklys. De må gjerne lage lyder.
  2. Når du roper «grønt lys, gå», skal de kjøre fritt omkring. Når du roper «rødt lys, stopp» skal de stoppe med en gang.
  3. I neste del av leken roper du ingenting, men viser enten en grønn kjegle/grønt ark når bilene skal kjøre og en rød kjegle/rødt ark når bilene skal stoppe.
  4. I den tredje delen av leken skal du både rope og vise kjegle/ark. Noen ganger vil disse to signalene stemme overens, ved at du roper «gå» og holder opp en grønn kjegle/grønt ark, mens det andre ganger ikke vil være samsvar mellom det du roper og det du viser, f.eks. du roper «gå», men holder opp en rød kjegle/rødt ark. Hvis det ikke er samsvar mellom det du roper og det du viser, skal barna følge fargen på kjeglen/arket som du holder opp (og ignorere det du roper).

Tips

  • Når en skal lære leken kan en starte med å være myke trafikanter, der en går i trafikken og følger trafikklysene. Etter hvert kan en leke at en er ulike typer kjøretøy og biler for å endre på hvor fort en ønsker at barna skal «kjøre». Jo fortere bilene kjører, jo mer oppmerksomme må barna være for å ikke kollidere med andre biler.
  • Den voksne må gjerne oppfordre bilene til å kjøre på kryss og tvers, som også gjør at de må være mer oppmerksomme på sine medtrafikanter.
  • Barna liker godt å bruke utstyr, så de kan gjerne holde en rockering rundt seg som er bil, eller bruke en motorikkskive som ratt.

Variasjon

  • Som progresjon, når alle barna mestrer leken godt, kan en bytte om på reglene, der grønn viser til «stopp» og rødt viser til «kjør».
  • Hvis en vil legge til en regel til, kan en ta med gult lys. Da blir barna og den voksne enige om hva en skal gjøre på det gule lyset.

Utstyr

Kjegler eller laminerte ark i grønt og rødt

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet