Stafett

Hensikt

Å leke stafett vil ha intervaller av høy intensitet, der barna veksler på å løpe hver sin etappe. I stafetten må barna i tillegg samarbeide og være på lag.

Forklaring

  1. Lag en løype.
  2. Del barna i grupper på 3-4 barn.
  3. Del løypen opp i korte etapper og la barna løpe sin etappe og veksle med en på laget sitt.

Tips

  • For å unngå at barna står i ro lenge om gangen er det viktig at etappene er intensive, men forholdsvis korte. Barna opplever å være en viktig del av et lag, og finner motivasjon til å gjøre sitt beste for laget.
  • En kan ha flere lag, men unngå konkurranse. La f.eks. barna løpe rundt barnehagen der de kan starte på ulike steder. Da har alle samme løype, men ingen har samme start/mål, og konkurrerer da ikke med hverandre.
  • Barna synes det er motiverende at de voksne er med på en etappe eller stiller med et lag.

Variasjon

  • Som en variasjon til å bare løpe, kan en legge inn noen hinder i løypen, enten naturlige hinder eller ved hjelp av utstyr.

Utstyr

Stafettpinne

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet