Stor fanger liten og liten fanger stor

Hensikt

I denne leken må barna sortere ut den informasjonen som er viktig (hvilket dyr som er størst i virkeligheten) fra den informasjonen som er uviktig (størrelsen på tegningen av dyret).

Forklaring

  1. Barna får et merkebånd i en av to farger som de henger på seg, f.eks. rød eller gul.
  2. Den voksne har laminerte fargekort med bilder av små og store dyr.
  3. Regelen i leken er at de største dyrene skal fange de mindre dyrene, så hvis det er bilde av en elefant på det gule kortet og en mus på det røde kortet, skal barna med gult merkebånd fange barna med røde merkebånd.
  4. Hvis et barn blir tatt, setter det seg på huk, og blir fri igjen hvis et barn med samme farge merkebånd frir en (f.eks tar på eller hopper over).
  5. Etter en stund samler en barna igjen og holder opp nye bilder.
  6. Når leken er godt kjent, gjør en leken vanskeligere ved å si at en er en heks som kan trylle de forskjellige dyrene til å være i ulik størrelse. Fra nå av bruker en kort der illustrasjonene er forskjellige i størrelse. Av og til vil det stemme overens at den største illustrasjonen viser det største dyret i virkeligheten (konsistente kort), mens andre ganger vil den største illustrasjonen vise det minste dyret (f.eks. stor illustrasjon av en mus og liten illustrasjon av en ku, altså inkonsistente kort). Nå blir leken utfordrende, for her må barna se bort fra den informasjonen som er tydeligst (den største illustrasjonen) og bruke den informasjonen som er mindre tydelig. Barna skal fortsatt bruke den samme regelen som tidligere i leken, der det største dyret i virkeligheten (ikke den største illustrasjonen på kortet) skal fange det minste dyret. En veksling mellom konsistente kort (størst illustrasjon av det største dyret i virkeligheten) og inkonsistente kort (f.eks. der det største dyret har minst illustrasjon) gjør leken mest utfordrende.

Tips

  • Illustrasjonene av dyr kan være tegninger som barna har fargelagt. Hvis illustrasjonene blir laminerte varer de lenge.

Variasjon

  • For ytterligere progresjon kan en bytte regel, der et lite dyr skal fange et stort.
  • For variasjon kan en bruke ulike bevegelsesmønstre.

Utstyr

Merkebånd eller vester i to farger
Bilder av dyr (store og små illustrasjoner)
To laminerte ark i de samme fargene som merkebåndene

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet