Supermann

Hensikt

I Supermann vil barna løpe med høy intensitet, da de kjemper mot en ball om å komme først rundt ringen. Leken blir intervallpreget, da barna veksler mellom å løpe og å stå i ringen og sende ball. Leken er en fin samarbeidsøvelse, da barna i ringen må samarbeide om å sende ballen mellom seg så fort som mulig.

Forklaring

  1. Barna stiller seg opp i en ring.
  2. Ett av barna holder en ball.
  3. Supermann (ett barn) stiller seg bak barnet med ball.
  4. På signal starter barna å sende ballen rundt i ringen (sender til nærmeste barn) og Supermann starter samtidig å løpe på utsiden av ringen (samme retning som ballen).
  5. Nå er det kamp om hvem som kommer først tilbake til utgangspunktet!
  6. Bytter barn i neste runde.

Variasjon

  • For å variere leken kan en endre måten en sender ballen på, f.eks. over hodet, bak ryggen, mens en sitter på huk eller annet.
  • En kan også variere på størrelsen på ballen, leken kan bli vanskeligere med en liten ball.

Utstyr

Ball

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet