Tallene fra 1-10

Hensikt

Gjennom aktiviteten øver barna på tallene fra 1-10 mens de er fysisk aktive.

Forklaring

  1. Legg tallene utover gulvet eller på bakken.
  2. Barna løper rundt i salen/på området mens det blir spilt musikk.
  3. Når musikken stopper, skal barna stoppe.
  4. Den voksne roper et tall, og barna løper til det tallet.

Variasjon

  • For å gjøre leken enklere kan en i tillegg til tallet vise mengden på arket (f.eks. to prikker på tallet 2).
  • En kan legge ut flere eksemplar av hvert tall, f.eks. tre av hver hvert tall. Da kan barna løpe i ulik retning og barna vil ikke bare følge etter de andre barna.
  • Større barn kan få et regnestykke når musikken stopper. F.eks. 1+2= 3, da skal de løpe til 3.
  • En kan bytte ut å løpe med f.eks. å hoppe, hinke eller åle.
  • En kan gjøre samme leken med bokstaver, former og farger.

Utstyr

Laminerte tall fra 1-10 eller evt. kjegler eller annet med tall på
Musikk

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet