Tallrekkeblink

Hensikt

Gjennom denne aktiviteten arbeider barna med tallrekken 1-10. Aktiviteten utfordrer også motoriske ferdigheter ved at en kaster ball (evt. sparker) ball.

Forklaring

  1. Den voksne henger opp plakater med tall (eller mengde) på veggen. Det kan f.eks. være papptallerken eller laminerte ark.
  2. Barna skal kaste på tallene i stigende rekkefølge. Først på tallet 1 og deretter 2, så 3 osv.

Variasjon

  • Progresjon i oppgaven med tall kan være at en henger opp plakatene i tilfeldig rekkefølge, men at barna skal kaste på tallene i stigende rekkefølge. Evt. kan barna få i oppgave å treffe fra tallet 10 og nedover.
  • En variant av leken kan være at en skal kaste på hvert tall like mange ganger som tallet sier. F.eks. 4 ganger på tallet 4.
  • En annen variant av aktiviteten kan være at en kaster en terning og skal treffe det tallet som terningen viser. For de eldre barna kan en ha to terninger, så skal en kaste på summen av disse to terningene (husk plakater med tall fra 1-12).
  • Progresjon på kast får en også ved å øke avstanden til veggen, eventuelt kaste med ulik størrelse på ballen eller kaste mens en står på en fot.
  • Variasjon kan være at barna skal sparke i stedet for å kaste.

Utstyr

Ball
Erteposer
Plakater med tall og/eller mengde

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet