Tautrekking

Hensikt

I Tautrekking må barna utfordre styrken sin i armer og kropp gjennom å dra alt de kan i tauet. Styrke i armer er viktig for både fin- og grovmotorikk.

Forklaring

  1. Leken kan enten organiseres som to lag mot hverandre, eller to barn mot hverandre.
  2. Legg et tau på bakken, gjerne med en sløyfe eller knute på midten av tauet. Lag et merke på bakken under midten på tauet (strek i grusen eller en kjegle).
  3. Still barna opp på hver sin side av tauet, enten et barn på hver side eller en gruppe med barn på hver side. Be barna om å ta et godt grep med begge hender på tauet.
  4. På startsignal: «Klar, ferdig, DRA!» er det om å gjøre å dra det andre barnet eller det andre laget over merket på bakken.
  5. Ha gjerne flere omganger, f.eks. best av tre.

Tips

  • Barna syns det er artig å ha tautrekking mot de voksne.

Variasjon

  • En kan variere med å trekke tauet enten stående eller sittende.

Utstyr

Slengtau

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet