Telle lyder

Hensikt

I denne leken får barna øve på å koble et antall lyder til mengde og bevegelse.

Forklaring

  1. Legg de laminerte arkene rundt omkring i rommet. De kan f.eks. ligge oppå eller under bordene. Varier løypa.
  2. Barna løper fritt til den som ledar leken roper «stopp», da fryser alle barna og lederen klapper en, to, tre, fire, fem eller seks ganger i hendene. Hører barna to klapp skal de finne arket med tallet to osv.

Tips

  • Det kan være lurt å ha flere ark med samme antall/mengde, slik at ikke alle barna må løpe til det samme arket.

Variasjon

  • En variasjon av leken er å trille en terning. Da blir oppgaven til barna å løpet til tallet som tilsvarer samme mengde som øyne på terningen viser.

Utstyr

Laminerte ark med tall og/eller mengde fra tallene en til seks.
Terning

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet