Telleball

Hensikt

I denne aktiviteten øver barna på tall og mengde gjennom lek med ball.

Forklaring

  1. Barna sitter i en ring og skal trille ballen til hverandre.
  2. Barna skal ta imot med to hender og si hvilket tall eller antall prikker hendene deres landet på.

Variasjon

  • En kan gjøre aktiviteten mer motorisk krevende ved å kaste ballen til hverandre.
  • Som en progresjon kan en skrive tallene fra 1-12 eller 1-20 i rutene på ballen.
  • Som en videre progresjon for de eldste kan en øve på å legge sammen tallene som hver hånd landet på.

Utstyr

Ball med tall (skriv tallene 1-6 i rutene på ballen, og i de resterende feltene tegner du prikker slik som på en terning)

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet