Terningen bestemmer

Hensikt

I denne aktiviteten får barna erfare tallene 1-6 med kroppen. Ved å f.eks. hoppe antall øyne terningen viser får barna kjenne at tallet 6 er større enn tallet 2 (det er mer anstrengende å hoppe 6 ganger sammenlignet med 2).

Forklaring

  1. Barna står i ring.
  2. Det barnet som har terningen velger en aktivitet, f.eks. hoppe, snurre som et helikopter, legge seg på magen osv.
  3. Deretter triller barnet terningen og alle barna utfører valgt aktivitet like mange ganger som øynene på terningen viser. En kan gjerne telle høyt mens en gjør aktiviteten.

Variasjon

  • Hvis en ønsker å gjøre aktiviteten vanskeligere, kan en bruke to terninger og addere øynene på hver terning. F.eks. triller 5 og 1, da gjør en aktiviteten 6 ganger.

Utstyr

En terning (evt. 2 for de eldste barna)

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet