Terninglek

Hensikt

Gjennom aktiviteten gjør barna kroppslige erfaringer til tallene 1-6. F.eks. erfarer barna at tallet 3 er mindre enn tallet 6, da avstanden de skal løpe er kortere.

Forklaring

  1. Den voksne setter ut 6 kjegler på en rekke fra der barna står (den første kjeglen er nærme og den 6. kjegla er langt borte).
  2. Barna i hver gruppe står på rekke og det fremste barnet triller terningen. Deretter løper dette barnet til den kjegla som samsvarer med antall øyne terningen viser. Om en får 4, løper en til kjegle som står som nr. 4 i rekken.
  3. Når barnet kommer tilbake til gruppen, triller det neste barnet terningen og løper.

Tips

  • Når barna skal lære leken kan en øve noen runder med at alle barna løper til rett kjegle samtidig.
  • Hvis en ikke har kjegler kan en f.eks. bruke steiner, kongler eller sekker for å markere de seks stedene en skal løpe til.

Variasjon

  • Denne leken er enkel å lage om til en stafett ved at alle gruppene starter samtidig og stopper når alle har løpet en runde. Her er det flaks som styrer hvem som vinner og ikke de som løper raskest.
  • Som en variasjon til å løpe til kjegler, kan en legge 6 rockeringer på rekke der barna skal hoppe i rockeringene slik terningen viser (når terningen har tre øyne skal barna hoppe i de tre første rockeringene og tilbake igjen.
  • En annen variant er å legge ut 6 rockeringer på rekke med en bøtte i enden. Her skal barna trille terningen, og deretter hoppe frem like mange ganger hopp som terningen viser. Barna har med seg tre erteposer og nå skal de kaste erteposene opp i bøtten. Her er det en fordel å få høyt tall, da er det enklest å kaste erteposene i bøtten.

Utstyr

6 kjegler (med eller uten tall) per gruppe
1 terning per gruppe (evt. 12 kjegler og 2 terninger for de eldste barna)

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet