Trafikk-hinderløype

Hensikt

I denne leken får barna motoriske utfordringer og er i aktivitet med moderat og høy intensitet, samtidig som de lærer grunnleggende regler i trafikken.

Forklaring

  1. Lag til en trafikkløype som barna kan være trafikanter i. Utformingen av løypen kan fokusere på å løpe med høy intensitet, eller en kan legge til hinder som utfordrer motoriske ferdigheter. Bruk gjerne uteområdet i barnehagen, der f.eks. sykkelløypen, sandkassekanten, gressbakken eller andre element er en del av løypen.
  2. Barna kan enten springe med eller uten ratt.
  3. Legg til hinder med skilt som en ønsker barna skal lære. F.eks. marker gangfelt der bilene/bussene må stoppe og kjegler som viser hvor løypen går.

Tips

  • Barna kan også kjøre buss, der enkelte av barna er busser ved å ha en rockering rundt livet sitt. Passasjerene venter på buss-stoppene og hopper på bussen ved å holde i rockeringen. Her må barna samarbeide gjennom løypa.
  • Barna må også gjerne oppfordres til å være ulike typer kjøretøy og de må gjerne lage lyd.

Variasjon

  • Ta barna med på å utvikle/ videreutvikle trafikkløypen, de har mange gode idéer.

Utstyr

Rockeringer/motorikkskiver eller annet som kan være ratt
Trafikkskilt
Hindringer (f.eks. kjegler, benker, fast utstyr på uteområdet i barnehagen)

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet