Tresisten

Hensikt

Leken er en sistenvariant der barna får opp intensiteten når de kjemper om å nå fram til et ledig tre.

Forklaring

  1. Barna står ved hvert sitt tre. Det er disse trærne som er med på leken (kan merkes hvis det er mange andre trær i nærheten).
  2. Ett barn står i midten av området, og står ikke ved et tre.
  3. Den som står i midten (evt. den voksne) roper: «Bytt tre!».
  4. Nå er det om å gjøre for alle å finne seg et nytt tre å stå ved. Den som stod i midten, skal også finne seg et tre.
  5. Det barnet som ikke finner seg et tre, må nå stå i midten og prøve å finne seg et tre i neste runde.

Variasjon

  • Som en variasjon kan barna forflytte seg på ulike måter, gjerne med grovmotoriske bevegelser som å hoppe, hinke eller galoppere for å holde intensiteten høy.

Utstyr

Skog/trær

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet