Troll og stein

Hensikt

I Troll og stein må barna være aktive i høy intensitet for å unngå å bli forsteinet av trollet. De må også være oppmerksomme på andre barn som er forsteinet og prøve å fri dem.

Forklaring

  1. Avgrens et område for leken.
  2. Velg ett eller evt. flere barn som er troll. De kan gjerne ha merkebånd.
  3. Trollet/ene skal nå prøve å forsteine barna som løper fritt på lekeområdet.
  4. Hvis trollet tar et barn, blir dette forsteinet og må sitte på huk som en stein.
  5. Barna blir fri igjen når ett barn hopper over det.
  6. Klarer trollene å forsteine alle barna? Husk å bytte på å være troll etter en stund.

Variasjon

  • Leken kan gjerne gjennomføres på ski.

Utstyr

Ingen krav til utstyr, men en kan merke trollet med f.eks. merkebånd (skjerf eller lue)

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet