Ut i byen

Hensikt

I denne aktiviteten skal barna løpe i høy intensitet tilbake til «huset sitt» etter å ha vært en tur i «byen». Barna øver samtidig på det å ta imot en beskjed og raskt velge rett «hus».

Forklaring

 1. Legg ut rockeringer i ulike farger. Rockeringene illustrerer byen med hus i ulik farge.
 2. Barna løper rundt omkring rundt en voksen, mens den voksne nynner «Ut i byen, ut i byen» hvis den voksne vil.
 3. Når barna har løpt noen runder roper den voksne: «Løp hjem til det røde huset ditt». Barna skal da løpe til den røde rockeringen.
 4. I neste runde kan den voksne rope en annen farge.

Variasjon

 • En kan variere måten barna forflytter seg på. F.eks. kan de krype, åle, hinke, hoppe.
 • En variasjon til leken «Ut i byen» er leken «Finn et tre»:
  1. Her merker en trærne med ulik farge (bånd eller annet).
  2. Barna løper så fritt i skogen helt til den voksne roper: «Finn et gult tre». Barna løper da til treet som har rett farge.
  3. Barna skal så ut å løpe igjen (eller f.eks. hoppe).
  4. Den voksne roper så at barna skal finne et nytt tre, og barna løper til treet med rett farge.

Utstyr

Rockeringer

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet