Veltepetter

Hensikt

I Veltepetter vil barna være aktive i moderat til høy intensitet, ved at barna konkurrerer i to lag om å velte og sette opp kjegler.

Forklaring

  1. Del barna i to lag.
  2. Fordel alle kjeglene utover gulvet.
  3. Oppgaven til det ene laget er å velte kjeglene (med hendene), samtidig som det andre laget skal sette de opp igjen.
  4. Hvor mange kjegler ligger og hvor mange står etter ett minutt?
  5. Bytt roller i neste omgang.

Tips

  • Legg gjerne inn en regel om at det ikke er lov å velte den samme kjeglen to ganger på rad, da blir det mer aktivitet.

Utstyr

Kjegler

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet