Vil du kjøre buss?

Hensikt

I denne leken vil barna utvikle sine motoriske ferdigheter knyttet til forflytning ved at en bruker ulike måter å forflytte seg på.

Forklaring

  1. Legg noen få rockeringer på bakken. Dette er buss-stopp.
  2. Gi ett eller flere barn (avhengig av hvor mange barn som er med på leken) en rockering som de plasserer seg inni og holder rundt magen. Dette er bussen/bussene.
  3. De som ikke har rockering, fordeler seg på buss-stoppene i lekeområdet.
  4. Nå kan bussene kjøre rundt mellom rockeringene og plukke opp passasjerer som de frakter til et annet valgfritt buss-stopp. Passasjerene stiger på bussen ved at de holder i ringen bak sjåføren.
  5. Husk å bytte sjåfører etter en stund.

Variasjon

  • Eksempler på ulike måter å forflytte seg på er gange, løp, hopp, hinking, galopp, som kan gjøres framlengs, baklengs og sidelengs.

Utstyr

Rockeringer

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet