10 måter å krysse området på

Hensikt

I denne leken utfordrers barna sin kreativitet ved at de skal forflytte seg over et område på ulik måte hver gang. Barna må også legge på minne hvordan de har forflyttet seg tidligere. Leken er en åpen utprøving (ingenting er rett eller galt) av ulike motoriske ferdigheter knyttet til forflytning.

Forklaring

  1. Barna står på den ene siden av lekeområdet.
  2. Barna skal så krysse området ti ganger, der de bruker ulik bevegelsesform hver gang. Barna bestemmer selv hvordan de forflytter seg over området og kan selvfølgelig stjele ideer fra hverandre.

Tips

  • La gjerne barna selv telle hvor mange ganger de krysser området.
  • Berøm kreative løsninger av oppgaven ved å gi positiv tilbakemelding til barna.

Variasjon

  • En kan variere leken ved å leke den i par, der barna hermer etter hverandre. Bytt «leder» for hver runde de krysser området.
  • La to og to barn «henge sammen» med forskjellige kroppsdeler (f.eks. hender, skuldre, knær) og utfordre dem på å krysse området på forskjellige måter mens de «henger sammen».
  • Legg til at de skal frakte småutstyr på ulike måter f.eks. ertepose, rockering, ball.

Utstyr

Ingen krav til utstyr (evt. småutstyr som skal fraktes over området).

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet