1,2,3 – Nå kommer en beskjed!

Hensikt

Leken utfordrer arbeidsminnet til barna ved at de må huske hvilke bevegelser som er knyttet til ulike beskjeder (1,2,3). Barna blir også utfordret på å reagere raskt på en beskjed. En kan gjøre leken ekstra utfordrende ved å endre på reglene underveis.

Forklaring

  1. Barna står på en linje eller i en ring.
  2. Den voksne forteller at forskjellige tall har forskjellige regler. For eksempel 1 = hopp fremover, 2 = hopp bakover og 3 = stå i ro.
  3. Når alle barna har forstått reglene roper den voksne 1, 2 eller 3, og barna gjør det som beskjeden betyr (1 = hopp framover, 2 = hopp bakover og 3 = stå i ro).

Variasjon

  • En kan beholde de samme bevegelsene, men bytte om på hvilke bevegelser som er knyttet til hvilket tall f.eks. 1 = hopp bakover, 2 = stå i ro og 3 = hopp framover.
  • En kan bytte bevegelser, f.eks. kan 1 = legge seg ned, 2 = hopp opp, 3 = stå i ro.
  • En annen variant kan være at tallene er knyttet til hvert sitt sted. For eksempel 1 = løp til den ene kortveggen eller et bestemt tre, 2 = løp til motsatt side eller et annet tre. En kan ha så mange regler som en vil.
  • En kan bruke ulike signal i stedet for 1, 2, 3. For eksempel at ulike antall klapp er knyttet til hver sin bevegelse.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet