Alle mine barn kom hjem!

Hensikt

I denne aktiviteten skal barna forflytte seg på ulike måter, og vil utfordre grunnleggende motoriske ferdigheter knyttet til forflytning. Barna får selv være med å bestemme hvilke bevegelsesmåter som skal brukes.

Forklaring

  1. Barna står på den ene siden av et avgrenset område og skal over til mor/far.
  2. Mor/far roper: «Alle mine barn kom hjem!»
  3. Barna svarer: «Hvordan?»
  4. Mor/far svarer en bevegelse de skal gjøre mens de går over. F.eks. «hopp», «gå baklengs», «hink», «snurr rundt», «kryp», eller f.eks. herme et dyr: «som en elefant», «som en frosk» …

Tips

  • Ved at barna ikke skal bli fanget når de forflytter seg over lekeområdet, har de mulighet til å konsentrere seg om bevegelsesmønsteret og gjøre dette med bedre kvalitet.
  • En voksen kan tipse om bevegelsesmønster som en ønsker at barna skal utfordre i leken, tenk gjerne god variasjon i hvordan en forflytter seg, der en ikke alltid trenger å være på to bein (f.eks. rulle som stokker, krype, osv.).

Variasjon

  • En variasjon av leken er «Alle mine kyllinger kom hjem»/»Hauk og due», der reven/hauken på lekeområdet skal prøve å fange kyllingene/duene når de forflytter seg over til den andre siden.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet