Balansering i ulendt terreng

Hensikt

Ved å øve på å gå over stokker, steiner, berg osv., vil barna utfordre de motoriske ferdighetene knyttet til balanse.

Forklaring

  1. Finn passende turmål eller evt. naturområde på uteområdet i barnehagen.
  2. Bruk naturen og legg inn øvelser for balanse, der en balanserer på stokker, stubber, steiner og berg.

Variasjon

  • Utfordre barna på å telle hvor mange steiner de klarer å balansere på.
  • Leke at bakken er lava, der barna bare skal trå på f.eks. steiner og ikke være i bakken for den er lava og veldig varm…

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet