Ballong på pinne

Hensikt

I leken Ballong på pinne får barna øve på å kaste og treffe blink.

Forklaring

  1. Fest en ballong på en pinne, og sett den ned i snøen. Ballongen kan for eksempel også festes til et tre.
  2. Marker et område som barna skal kaste fra, f.eks. med rockeringer eller en strek i snøen.
  3. Barna kaster og prøver å treffe ballongen.

Tips

  • I denne aktiviteten kan man styre vanskelighetsgraden med å lage flere stasjoner man kan kaste fra, og evt. flere ballonger man kan kaste på. Legg ut f.eks. rockeringer i ulik avstand fra ballongen slik at barna selv kan velge hvor de vil kaste fra, og dermed utfordre seg selv. Pass på at det kastes i samme retning slik at ingen barn får snøballene på seg.

Variasjon

  • Hvis man ikke har kram snø, kan man bruke baller istedenfor.

Utstyr

Snøball
Ballong
Pinne

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet