Bjørnen sover

Hensikt

I aktiviteten Bjørnen sover, øver barna på samarbeid og grunnleggende motoriske ferdigheter, i tillegg stimuleres de taktile og kinestetiske sansene.

Forklaring

  1. Barna og en til to voksne står på alle fire og lager en ring. Et barn er bjørn og ligger i midten av ringen.
  2. Barna og de voksne synger «Bjørnen sover» mens de kryper rundt bjørnen.
  3. Når sangen er ferdig skal bjørnen prøve å fange så mange barn og voksne som mulig. De som blir fanget er med som bjørner i neste runde.

Variasjon

  • Som variasjon kan barna forflytte seg på ulike måter. Barna kan f.eks. løpe eller hoppe. Bjørnen kan evt. få en vanskeligere måte å forflytte seg på enn de øvrige barna.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet