Den flittige bie

Hensikt

I denne leken er barna aktive i moderat til høy intensitet mens de er flittige bier som samler erteposer.

Forklaring

  1. Lag en sirkel med hoppetau eller annet (evt. sirkel på gulvet) i midten av lekeområdet.
  2. Legg alle erteposene i sirkelen.
  3. To-tre barn skal nå prøve å tømme sirkelen for erteposer ved å sende erteposene ut av sirkelen (sender posene langs gulvet).
  4. De andre barna er flittige bier som henter en og en ertepose og legger den tilbake i sirkelen.

Utstyr

Erteposer
Hoppetau (evt. kritt, merker på gulvet)

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet