Egg i kurven

Hensikt

I denne aktiviteten får barna øve mye på å kaste ball og utfordrer dermed øye-hånd-koordinasjon.

Forklaring

  1. Spre alle tilgjengelige baller rundt om på lekeområdet.
  2. Plasser en kurv (bøtte eller lignende) i midten, og marker et område rundt kurven (f.eks. med hoppetau) som barna ikke har lov å gå innenfor.
  3. I denne leken skal barna prøve å få alle eggene (ballene) oppi kurven på kortest mulig tid. Barna må kaste i kurven uten å tråkke innenfor det markerte området. Det er lov å gå inn på området for å hente baller som ligger utenfor kurven.
  4. Evt. kan den voksne ta tiden på hvor lang tid de bruker på å få alle eggene i kurven, og se om de greier å slå sin egen tid når de prøver en gang til.

Variasjon

  • For å gjøre leken vanskeligere kan en øke avstanden som barna må kaste fra. Det er også mulig å lage ulik avstand til kurven, der de yngste kan få gå nærmere enn de eldste.

Utstyr

Masse små baller
Kurv

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet