Hold ballongen i luften

Hensikt

I denne leken blir barna sin balanse, øye-hånd-koordinasjon og smidighet utfordret gjennom at barna må forflytte seg etter ballongen og slå den opp i luften. I leken må barna også samarbeide om løse oppgaven.

Forklaring

  1. Få barna til å fordele seg utover lekeområdet.
  2. Ett barn slår ballongen opp i luften.
  3. Nå skal barna samarbeide om å holde ballongen i luften så lenge som mulig.
  4. Få gjerne barna til å telle underveis hvor mange slag de sammen har på ballongen.
  5. Hvis det er mange barn med i leken kan en legge til flere ballonger.

Variasjon

  • En progresjon i leken er å gå over til å bruke lette baller i stedet (f.eks. badeballer). Jo mindre eller tyngre ballene er, Jo vanskeligere blir det for barna å holde de i luften.
  • En variasjon av leken er at barna skal holde sammen i par og holde ballongen eller ballen i luften.
  • En kan også legge inn at barna skal bruke ulike kroppsdeler når de slår ballen. Da kan den voksne holde opp/peke på den kroppsdelen som skal brukes.
  • En ytterligere progresjon i leken kan være at barna skal sette seg på gulvet og reise seg igjen, hver gang ballongen eller ballen blir slått.

Utstyr

Ballonger eller lette baller

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet