Kaste baller på kjegler

Hensikt

I denne aktiviteten utfordrer barna motoriske ferdigheter knyttet til det å kaste ball.

Forklaring

  1. Sett opp kjegler på gulvet/bakken.
  2. La barna få prøve å kaste på kjeglene for å velte de ned.
  3. Sett kjeglene opp igjen og la barna prøv igjen.

Variasjon

  • For å variere vanskelighetsgraden kan en plassere kjeglene mer samlet eller mer spredt, evt. endre avstanden barna skal kaste ifra.

Utstyr

Baller
Kjegler

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet