Kaste erteposer i rockering

Hensikt

Denne aktiviteten utfordrer barna sin øye-hånd-koordinasjon og motoriske ferdigheter knyttet til kast. Barna er også aktive i moderat til høy intensitet mens de løper for å hente erteposer.

Forklaring

  1. Legg ut en eller flere rockeringer på gulvet/bakken og la barna kaste erteposer inni ringen/ringene.
  2. Når alle erteposene er kastet, løper barna til ringen og samler inn alle erteposene.

Tips

  • Ha gjerne mange erteposer slik at barna får kaste mange ganger.

Utstyr

Rockeringer
Erteposer

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet