Katt og mus-sisten

Hensikt

I Katt og mus-sisten er barna aktive i moderat til høy intensitet ved at katten hele tiden jager etter musa. Barna må også være konsentrerte og følge med på om de selv blir mus underveis i leken.

Forklaring

  1. Ett barn er katt og ett barn er mus. De andre barna går sammen to og to og holder i hendene.
  2. Katten skal prøve å fange musa. De andre barna løper parvis rundt på lekeområdet.
  3. Hvis katten tar musa, bytter de roller.
  4. Musa kan komme seg unna ved å ta i hånden til ett av parene. Nå er det barnet som er ytterst som blir mus og som blir jaget på.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet