Kjeglevelt

Hensikt

I denne aktiviteten får barna øve mye på å kaste på kjegler, og utfordrer da øye-hånd-koordinasjonen.

Forklaring

  1. Del rommet med en benk, og plasser kjegler på benken.
  2. Barna fordeler seg bak en strek (evt. hoppetau, benk) 2-5 meter fra benken med kjegler.
  3. Legg mange baller bak streken der barna står.
  4. Når leken starter skal barna skyte kjegler ned fra benken.

Variasjon

  • Som en variasjon kan en ha ulike typer baller, ulike kjegler eller f.eks. flasker.
  • For å gjøre leken vanskeligere kan en øke avstanden til benken.
  • En kan gjøre leken om til en lagkonkurranse, der barna blir delt i to grupper som står på hver sin side av lekeområdet. Nå skal hvert lag forsøke å skyte kjeglene ned på siden til det andre laget.

Utstyr

Benk
Kjegler
Baller

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet