Klatre opp og ned fra en stubbe

Hensikt

I denne aktiviteten stimuleres den kinestetiske sansen, og barna øver på grunnleggende motoriske ferdigheter og balanse.

Forklaring

  1. La barnet få klatre opp på en stubbe.
  2. La barnet klatre ned eller hoppe ned fra stubben.

Variasjon

  • Hvis det er flere stubber tilgengelig, kan barna balansere fra stubbe til stubbe eller krype fra stubbe til stubbe.

Utstyr

Stubbe

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet