Korkløp

Hensikt

I denne leken utfordrer barna sin finmotorikk.

Forklaring

  1. Lag en bane til korkene ved å legge mange hoppetau etter hverandre i to parallelle løp. Banen er mellom disse hoppetauene.
  2. Barna får nå hver sin kork som de skal forflytte gjennom banen.
  3. Det kan enten være fritt for alle barna å prøve å komme seg igjennom banen, eller to og to barn kan konkurrere.
  4. En kan velge om alle skal få prøve å knipse korken gjennom løypa samtidig eller om en skal ta tur, der hvert barn får et knips før det er nestemann å knipse på sin kork.

Tips

  • Bruk gjerne korker i ulike farger eller skriv bokstavene til barna på korkene slik at det blir lettere for barna å ha kontroll på sin kork.

Variasjon

  • En kan legge til en regel om at hvis en treffer et annet barn sin kork, må en tilbake til der en knipset fra.

Utstyr

Hoppetau eller annet som er «veggene» i løypen
Korker

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet