Krypeleken

Hensikt

Krypeleken stimulerer den kinestetiske og taktile sansen, i tillegg øver barna på romorientering.

Forklaring

  1. La barna krype på gulvet eller på en plen/gress-slette.
  2. Barna kan krype under bord, mellom stoler, under benker osv.

Variasjon

  • Barna kan leke «hermegåsa» mens de kryper, der ett barn leder an og to til tre barn kryper etter lederen. Husk å bytte leder etter hvert.
  • Barna kan krype oppå forhøyninger, f.eks. på en benk eller i en sofa.

Utstyr

Bord, benker, stoler eller lignende

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet