Lek med pinner og steiner

Hensikt

I denne leken øver barna på grunnleggende motoriske ferdigheter, i tillegg til at den stimulerer barnas kinestetiske og taktile sans.

Forklaring

  1. Finn noen pinner, steiner eller andre naturmateriale (leker i barnehagen kan også brukes).
  2. La barna frakte pinner og steiner fra en plass til en annen i barnehagen eller på et naturområde.

Variasjon

Barna kan krype, gå, løpe, gå med små skritt, gå med lange skritt eller hoppe for å frakte pinner og steiner.

Utstyr

Pinner, steiner, andre naturmateriale eller leker

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet