Marshmallow-tur

Hensikt

I denne aktiviteten vil barna utfordre bevegelsesmønstre knyttet til forflytning og balanse, gjennom å prøve ut og kjenne på ulike måter å gå på og måter å bruke musklene på.

Forklaring

  1. Barna og den voksne imiterer hvordan det vil være å gå på ulike typer underlag. Eksempler kan være å gå på marshmallows, i dypt vann, på varm sand, på vått gress, i snø, på is, på klinkekuler, i skogen, i leire, i myr, på trampolinen, på månen…

Tips

  • Her kan barna være med på å bestemme hvilket underlag de later som om de går på.

Variasjon

  • En kan utfordre motorikken ytterligere ved å f.eks. stå på ett bein eller hinke på de ulike underlagene.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet