Mauren og barnålene

Hensikt

I denne aktiviteten skal barna arbeide i moderat til høy intensitet ved at de er flittige maur som samler barnåler.

Forklaring

  1. Legg en rockering i midten av lekeområdet og fyll rockeringen med barnåler (erteposer eller annet).
  2. Barna (maurene) fordeler seg i to-fire rockeringer (maurtua til mauren) med lik avstand til midten.
  3. På signal skal alle maurene hente barnåler til sin tue. En maur har bare lov å ta med seg én barnål om gangen. De må løpe mange ganger fram og tilbake for å hente barnålene.
  4. Når det er tomt med barnåler, teller en opp hvor mange barnåler hver maurtue har samlet.
  5. Leken fortsetter med at maurene skal legge barnålene tilbake i rockeringen i midten. Når maurene ikke har flere barnåler i tuen sin, er leken slutt.

Tips

  • Når barna skal lære leken kan det være greit å starte med bare to maurtuer. Det kan være vanskelig for barna å forstå at de bare skal ta med seg én barnål, så det kan være lurt å ta et par runder bare for å øve før en starter leken.

Variasjon

  • For å øke intensiteten i leken kan en øke avstanden som mauren skal løpe.
  • En kan variere leken ved at maurene skal forflytte seg på ulike måter (løpe, gå, hinke, hoppe, krype).

Utstyr

Rockeringer
Erteposer (evt. kongler, steiner eller annet)

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet