Nøkken kommer

Hensikt

I denne aktiviteten vil barna utfordre ferdigheten å hoppe, da de skal hoppe over bekken og unngå å bli tatt av nøkken.

Forklaring

  1. Marker «bekken» på bakken med (parallelle) tau. Bekken må ikke være breiere enn at barna kan hoppe over.
  2. To eller tre barn er «nøkker» og er ute i bekken.
  3. De andre barna står på hver side av bekken og prøver å hoppe over uten å bli tatt av nøkken.
  4. Bytt nøkken etter hvert som et barn blir tatt, eller bytt etter en stund.

Utstyr

Tau

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet