Plukke søppel

Hensikt

Barna lærer om det å ta vare på miljøet og håndtering av søppel mens de er i fysisk aktivitet.

Forklaring

  1. Gå en runde i nærområdet og plukk søppel.
  2. Kan en lage noe av søppelet i etterkant?

Variasjon

  • En kan plukke søppel i skogen eller fjæresteinene. Dette gjør aktiviteten mer motorisk utfordrende.

Utstyr

Engangshansker
Pose til å samle søppel i

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet