Politi og røver

Hensikt

I Politi og røver leker barna i moderat til høy intensitet, da de skal løpe for å fange røvere eller løpe bort fra politiet. Barna utfordrer også egenskaper knytt til raske retningsendringer for å fange røvere eller unngå å bli fanget av politiet.

Forklaring

  1. Bygg en «by» med hus og gater. En kan bygge «byen» av benker, kasser, rockeringer, tau etc. «Byen» blir ulike hinder i leken.
  2. Det er ikke lov til å gå på bygningene, bare i gatene.
  3. Barna fordeler seg i «gatene», ett eller to barn er politi og skal prøve å fange røverne.
  4. Hvis en røver blir tatt av politiet, bytter de roller.

Tips

  • For å markere hvem som er politi, kan politiet holde en ertepose/liten ball i hånda.

Variasjon

  • Leken egner seg godt i snø, for da kan en lage veier i snøen der det bare er lov til å gå på veiene. Ved å forme veiene som en «Ø», har røverne mulighet til å komme seg bort fra politiet.

Utstyr

Utstyr til å bygge en by med hinder

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet