Rull som tømmerstokker

Hensikt

Denne aktiviteten utfordrer den kinestetiske sansen, i tillegg til motoriske ferdigheter knyttet til det å rulle.

Forklaring

  1. Finn et flatt underlag eller en liten skråbakke.
  2. Barna legger seg ned med helt strak kropp.
  3. Barna ruller mens kroppen er helt strak.

Variasjon

  • Kan gjennomføres på ulike underlag.

Utstyr

Ingen krav til utstyr.

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet