Sekkeløp

Hensikt

I denne leken får barna øvd på å hoppe og holde balansen mens en hopper i sekk.

Forklaring

  1. Del barna inn i grupper på tre eller fire.
  2. La de fremste barna få en «hoppesekk».
  3. Barna hopper fram til en markør og tilbake til gruppen sin og leverer sekken til nestemann i gruppen sin.

Variasjon

  • Leken kan organiseres som en stafett om en ønsker.

Utstyr

Hoppesekk eller søppelsekk

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet