Stein – saks – papir

Hensikt

I leken Stein – saks – papir blir barna utfordret på å holde flere oppgaver i fokus samtidig ved at de både skal ta andre barn og unngå å bli tatt av andre barn. De må bruke arbeidsminnet for å huske hvilke barn de skal ta, samt hvilke barn de skal unngå å bli tatt av.

Forklaring

  1. Hvert barn får et kort som viser hva de er: stein, saks eller papir.
  2. På signal skal barna prøve å ta barn og samtidig unngå å bli tatt selv: Barna som er stein, skal ta barna som er saks. Barna som er saks, skal ta barna som er papir. Barna som er papir, skal ta barna som er stein.
  3. Når et barn blir tatt, setter det seg ned på huk.
  4. Et barn kan bli fritt igjen, hvis et barn med samme merke hopper over det.

Tips

  • Vis gjerne leken først, ved at tre barn leker først.
  • De første rundene kan en gjerne leke leken gående, og begynne å løpe når alle barna har forstått leken.

Variasjon

  • En kan legge til friområder om en ønsker, f.eks. noen rockeringer eller annet, der barna får mulighet til å ta en liten pause. Sett gjerne en grense for hvor lenge de kan være i friområdet, f.eks. til de har telt til 20.

Utstyr

Merker som viser stein, saks eller papir. Last ned her

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet