Steinspill

Hensikt

I denne aktiviteten utfordrer en øye-hånd-koordinasjon. Aktiviteten er individuell.

Forklaring

  1. Barnet starter med én stein i hånden og fem på bakken.
  2. Utfordringen nå er at barnet skal kaste opp steinen i hånden og prøve å få tak i en ny stein mens steinen er i luften. Barnet skal så fange steinen som er i luften med den samme hånden den var i før den traff bakken.
  3. Hvis barnet klarer dette, legger det én stein i hver hånd. Kaster så opp en stein i lufta og prøver å ta opp en ny stein fra bakken, for så å fange den som er i luften igjen.
  4. Hvis barnet klarer dette også legger det to steiner i den ene hånden, og kaster en stein igjen opp i luften og prøver å få opp en ny fra bakken.
  5. Barnet prøver å få tak i alle seks steinene.

Utstyr

6 små steiner (på størrelse med en liten terning)

Alder

0 - 2 år
3 - 5 år

Bevegelsesmiljø

Stor plass
Liten plass

Motorisk ferdighet

Fagområde

Type aktivitet